Mens de store matprodusentene ute i verden sliter med tørke, har kaldt og vått vær utgjort den største trusselen mot en god, norsk kornhøst.

— Vi har hatt lave temperaturer og mye nedbør og må derfor regne med sen innhøsting. Hvordan avlingene vil bli, avhenger av høstværet. Vi trenger varmere vær og mindre regn, sier Rune Johnsen, produksjonsdirektør i Norgesmøllene.

Neppe et toppår

Norge importerer hvert år en betydelig andel av det totale kornforbruket, og i et normalår ligger importandelen på 30-40 prosent, opplyser Johnsen. Hvor mye vi kommer til å importere i år, avhenger av de norske avlingene.

— I fjor var kornhøsten veldig dårlig både med tanke på kvantum og kvalitet. Vi vet ennå ikke akkurat hvordan det blir i år. Rapportene fra bøndene varierer, men det ser ikke ut til å bli noe toppår, sier Siw Hauge, kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet Agri.

Dersom avlingene skulle bli dårlige og behovet for import stort, vil dette påvirke prisene på kornprodukter i Norge. Handelshuset NorgesGruppen, som står bak butikkjeder som Joker, Meny, Spar og Kiwi, sier at norske forbrukere ikke vil merke noe med det første.

- På kort sikt vil ikke tørken ute i verden få konsekvenser for matprisene i Norge, for vi har langsiktige avtaler med våre leverandører. På lengre sikt kan det få innvirkning på prisene, men det kommer an på hvor lenge tørkeproblemene varer og på alternative markeder, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i NorgesGruppen.

- Uforskammet godt

Forvalter Peter Warren påpeker at råvarer uansett ikke utgjør en stor andel av kostnadene for norske matprodukter og at tollsatsene kan settes ned om prisene internasjonalt skulle bli veldig høye.

— Prisene på enkelte varer kan kanskje stige opp mot fem prosent om tørken skulle vare, men ikke mer enn det. I det store og det hele har vi det uforskammet godt sammenlignet med de fleste andre land, sier Warren