Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg (EBA) i Oslo, som representerer mange av boligutviklerne, mener kommunen kunne hatt en langt mer fremoverlent rolle enn den har i dag.

— Problemet i er at det ikke er god nok økonomi for mange utviklere å sette i gang med boligprosjekter i deler av byen. Det er for risikabelt. Her kunne kommunen hatt en langt mer aktiv rolle som byutvikler. Dette handler til syvende og sist om å vise politisk vilje og ta aktive grep, sier daglig leder i EBA Oslo, Ole Henrik Ystehede.

Ville spredd risikoen

I dag må utbyggere selge 60 prosent av leilighetene på forhånd før de setter spaden i jorden. Hvis ikke interessen er stor nok, blir ikke bygging på den ferdigregulerte tomten igangsatt.

— Det er flere måter kommunen kan bidra på til at prosjekter blir realisert. En er å kjøpe kommunale boliger i enkelte boligprosjekter for at vi kan sette i gang med utbygging kjapt. En annen måte er å stå som utviklere selv, og så selge boliger på markedet eller leie dem ut i området der markedet ikke viser stor nok interesse i dag.

Fredag skrev Aftenposten om Sandnes kommune, som selger tomter til boligutviklere til under markedspris eller uten profitt for å få fart på utbyggingen. Ystehede mener dette er verdt å diskutere også i Oslo. - Vi bør ta den debatten. I Groruddalen, der kommunen nå satser stort, er det liten interesse fra utviklernes side. Hadde man kunnet kjøpe tomtene der billigere og redusert risikoen, ville det naturlig nok blitt lettere å skape interesse der.

- Uaktuelt

Men byråd Bård Folke Fredriksen, syns ikke dette er en god idé.

— Faren er at vi hadde sittet med kommunale leiligheter som vi ikke hadde hatt bruk for hvis vi skulle ha drevet med et slikt oppkjøp. Det hadde gått ut over annet ansvar vi har, som barnehager og skoler. Og å selge eiendommer til under markedspris blir å subsidiere boliger. Det blir altfor tilfeldig hvem som kan innkassere den fortjenesten.