• SKAL FORSTERKES: Et seks meter tykt steinlag skal legges utenpå demningen ved Askjellsdalsvatnet for å tilfredsstille NVEs skjerpede krav. 360.000 kubikkmeter stein går med, og det blir mange lass for lastebilene til vosseentreprenøren Flage Maskin (på toppen av demningen), som har fått oppdraget med å "plastre" demningen. FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN

Ny gullalder for bygging av kraft og nett

Igjen smeller kraftsalvene – 800 meter over havet i Stølsheimen. Tunge hjullastere dumper steinlass. Vannet i fjellet skal omdannes til enda mer strøm.