En 53 år gammel mann fra Østfold er i Moss tingrett dømt til fengsel i fem år og to måneder for å ha svindlet og lurt til seg mer enn fire millioner kroner fra et havbruksfirma og et ektepar.

Han kom i kontakt med både firmaet og ekteparet via annonsenettstedet finn.no.

Havbruksfirmaet annonserte salget av en båt i 2005, mens ekteparet skulle leie ut huset sitt i 2007.

53-åringen er straffedømt ti ganger i Norge og Sverige mellom 1975 og 2001, blant annet for en rekke bedragerier, heter det i dommen. Fremgangsmåten skal ha vært mye av den samme som i bedrageriene han nå er dømt for å ha utført.

Lovte bort Ferrari

Høsten 2007 skal mannen ha leid et hus i Østfold for seg selv og sin familie. Utleieren gikk med på at 53-åringen skulle ordne steinlegging av gårdsplassen, fordi grusen som lå der fra før, kunne ødelegge hælene på konas dyre sko.

Huseieren overførte 135.000 kroner til 53-åringens kone, påført «Forskudd steinlegging». Dagen etter tok kona 110.000 kroner ut av kontoen, men det ble aldri lagt noe stein på gårdsplassen, ifølge dommen. Dette anses imidlertid ikke som noe lovbrudd.

Huseier og leieboer ble etter hvert enige om at husleien skulle gå inn som huseierens investering i 53-åringens britiske selskap.

Senere overførte huseieren ytterligere tre millioner kroner til 53-åringens kone. Disse pengene kom delvis fra lån på huset, og skulle investeres i et selskap som drev et parkeringshus i London.

Huseieren sa opp sin faste jobb fordi han skulle bli daglig leder i selskapet.

Han ble til og med lovet en Ferrari som firmabil. Men 53-åringen snakket ikke sant, ifølge Moss tingrett.

«[NN] hadde ikke et parkeringshusprosjekt i London og hadde heller ingen stilling å tilby,» skriver retten.

Like etter pengeoverføringene, kjøpte 53-åringens kone en Mercedes-Benz S63 AMG 2008-modell.

Kirurgiske inngrep

Huseieren og hans familie gikk etter hvert tom for penger, og havnet i et alvorlig økonomisk uføre. «Situasjonen for familien må kunne beskrives som desperat,» skriver retten, og viser blant annet til huseierens egen beskrivelse i en e-post til 53-åringen.

I e-posten skriver huseieren at han det er «trist og frustrerende» å fortelle sine egne barn at de ikke kunne få julegaver, og at ferieturen var avlyst, fordi foreldrene ikke hadde råd.

«De fikk heller ikke julegave av onkelen og tanten sin fordi jeg måtte bruke julegavepengene de ga til barna for å klare meg i London mens jeg ventet på deg. Kontoene mine er tomme og kredittkortene mine er overtrukket.»

«Jeg synes dette er trist og kan ikke helt forstå hvorfor jeg skal ende opp i en situasjon som denne», skriver huseieren.

I dommen kommer det også frem at 53-åringen og hans kone fikk utført kirurgiske inngrep på en skjønnhetsklinikk i Norge.

Etter inngrepene, 28. mai i 2009, overtalte 53-åringen kirurgen til å skrive ut en sjekk på to millioner kroner.

Kirurgen har i retten forklart at det var «knekkende likegyldig for han hva NN brukte pengene på, bare han fikk avkastning», heter det i dommen.

53-åringen skal senere ha tilbakeført 1,7 millioner kroner, og gitt løfter om at restbeløpet på 300.000 kroner skal betales tilbake så snart han slipper fri. Dermed frifinnes 53-åringen på dette punktet.

– Straffeutmålingen, som vi mener er for streng, vil bli anket. Vi registrerer at han er blitt frifunnet på et av punktene. For skyldspørsmålet i de andre punktene må vi gå ordentlig gjennom dommen først, sier 53-åringens advokat, Håkon Bodahl-Johansen i advokatfirmaet Elden, til Aftenposten.

— Håner de rettskafne

En av meddommerne i saken er ikke nådig mot 53-åringen i en egen bemerkning i dommen:

«Tiltalte burde fratas retten til å være foreldre. Han har trukket sin eldste sønn inn i sin illegale virksomhet og bruker PCen til sin yngste sønn i forfalskningsøyemed. Dette utelukker et oppdrageransvar.»

«Han bruker ankemulighetene og koster rettssystemet vårt meget store beløp. På den annen side oppgir han sjelden skattbare inntekter eller betaler trygdeavgifter, men gjør selvsagt krav på helsetjenester og sosiale ytelser.»

«Slik håner han med sitt levesett de som vil være rettskafne og utvikle samfunnet i demokrati og rettferd. Tiltalte er en farlig gjenganger. Han innrømmer ikke noe som helst av illegal virksomhet. Han snur sakene på hodet og fabrikkerer bevismateriale», skriver meddommeren.

Mister luksusbil

53-åringen hevder blant annet at han eier 89 leiligheter i Kensington road i London. Veien like sør før Hyde Park er blant Europas mest fasjonable. Men til tross for det påståtte eierskapet, er han helt ukjent for britiske myndigheter.

Han hevder at han tjener godt på kjøp og salg av luksusbiler og svensk pantegods.

Han skal også ha bedrevet utlån i det grå pengemarkedet, blant annet til finansmannen Nordahl Heyerdahl-Larsen, som omkom i en bilulykke i Spania i 2008.

I tillegg til den tiltalte og de fornærmede, har ytterligere 20 vitner blitt avhørt i saken.

(Både Finn.no og Aftenposten er del av Media Norge- konsernet, som har Schibsted som hovedeier.)