John Fredriksen har kunnet nyte godt av prognoser om stigende laksepriser.

Gjennom Geveran Trading eier investoren en sjettedel av verdens største oppdrettselskap, Marine Harvest, som i dag er verdsatt til 15,5 milliarder kroner.

På litt under tre måneder har selskapsverdien til Marine Harvest steget med nesten fem milliarder kroner. 3. mai, dagen før Marine Harvest presenterte sine svært gode førstekvartalstall ble aksjen omsatt for under tre kroner.

Siden da har aksjen gått som en kanon og nærmest steget uavbrutt. Mandag nådde aksjen sitt foreløpige toppunkt på 4,44 for året med en kurs nærmere 50 prosent høyere enn hva den ble omsatt for i mai. — I et utfordrende kvartal, har Marine Harvest vært i stand til å forbedre sin konkurranseposisjon og soliditet. Vi har redusert kostnadene på slaktet fisk i kvartalet, noe som er høyt verdsatt i et krevende marked, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog.

Tjente 231 millioner i andre kvartal

Men det er ikke først og fremst selskapets nåværende inntjening som gjør at selskapets aksjeverdi har steget så markant de siste månedene. Torsdag morgen offentliggjorde oppdrettsgiganten resultanene fra andre kvartal med et driftsresultat på 231 millioner kroner, ned fra 894 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i 2011.

Slaktevolumene på 99 tusen tonn laks var fem prosent høyere enn hva selskapet estimerte med i våres.

- Dette er vekst på den allerede kjente veksten, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog under selskapets presentasjon på Hotel Bristol i Oslo.

I tillegg har selskapet redusert den rentebærende gjelden raskere enn hva analytikerne ventet. Hittil i år har selskapet redusert gjelden med 1,3 milliarder kroner, og står med det i en svært god finansiell posisjon.

Men gode tall til tross, det er ikke laksepriser på midten av 20-tallet som gjør at verdien på oppdrettselskapet har økt så markant de siste månedene.

Det er først og fremst prognosene for 2013 som gjør at analytikerne i flere måneder nå har anbefalt hamstring av lakseaksjer, og vel en time etter børsoppgang torsdag er aksjen frem 1,25 prosent (kl. 10.42).

Skakkjørte økonomier glefser laks

Laksekrakket i fjor høst ga et enormt sug i markedet som har ført til at etterspørselen etter laks har tatt seg betraktelig opp verden over. Europeerne har hittil i år konsumert 40 prosent mer laks enn hva de gjorde for ett år siden, og når tilførselen av laks vil være på et nullvekstnivå fra desember vil det på sikt bety et langt bedre prisklima.

Fra kvartalspresentasjonen torsdag morgen var det spesielt gode resultater fra oppdrettsvirksomheten i Skottland, samt en høyere kontraktsandel som i tredje kvartal vil ligge på 34 prosent som var det mest gledelige.

På den negative siden har lakseviruset Pancreas Disease (PD) gjort et kraftig innhogg i marginene, spesielt i Midt-Norge som fra tidligere har vært regionen der selskapet har tjent best.

I tillegg tviholder selskapet på utbytte, og med mindre prisene ikke blir vesentlig høyere enn de allerede anslåtte estimatene vil konsernledelsen for 2012 heller fokusere på å bygge selskap og biomasse enn å spytte ut penger til aksjonærene.

Men et element som gir optimisme til eksportørene er at selv økonomisk kriserammede land som Spania og Hellas glefser i seg norsk laks som aldri før.

Like fullt er ikke prispresset på laks over helt ennå. Nordea Markets-analytiker Kolbjørn Giskeødegård antyder at man ved høy tilvekst og masseutslakting vil få et prispress der man i de mest krevende ukene kan ende på den lave delen av 20-tallet. Med en produksjonskost på rundt 25 kroner per kilo vil oppdretterne dermed tape penger i de trangeste ukene.

Marine Harvest innrømmer også selv at tredje kvartal blir krevende.— I et marked som fortsatt absorberer det økte tilbudet av laks, beholder vi fokus på kapitaleffektivitet og kostnadsreduserende tiltak i produksjonen, for å møte det vi fortsatt ser som et utfordrende marked, i hvert fall i neste kvartal. Utvidelsen av eksisterende og nye markeder for atlantisk laks er fortsatt høyt prioritert for Marine Harvest, sier konsernsjef Aarskog.

Syklusen har snudd

Ikke siden juli i fjor har aksjen vært på tilsvarende nivå som hva den er nå. Men selv om kursen år til år er mer eller mindre den samme er det en ekstremt viktig forskjell:

Mens aksjekursen i fjor sommer stupte mot bunnen går kursene i dag i stikk motsatt retning. Lakseaksjene og Marine Harvest er i dag på stigende kurve og de fleste meglerhusene ser ikke at aksjen skal slutte å stige før kursen nærmer seg fem kroner.

Av aksjene på OBX-indeksen (liste over mest likvide aksjer på Oslo Børs, red. anm.) er det bare Aker Solutions som kan vise til en lignende prisstigning. Selskapsverdien til Marine Harvest har steget med vanvittige 4,94 milliarder kroner etter en oppgang på de siste tre måneder på nærmere 50 prosent.

Og selv om Aker Solutions har vært robuste og markedet for oljeboring ser positivt ut fremover kan ikke avkastningen måle seg med hva Fredriksen har tjent på den rosafargede fisken.

Dersom selskapet i tillegg vil få fullstendig gjennomslag for eierskapsbegrensningen som holder selskapet nede fra videre vekst i Norge, kan det bety ytterligere milliarder i kassen til Fredriksen.