Kommunal— og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) sier dette en gavepakke for dem som sliter med å få kjøpt bolig.

— Det er stor etterspørsel etter lån, sier Navarsete til TV 2.

Pengene et hovedsakelig tiltenkt nye bygg, men også for kjøp av bolig i bruktmarkedet.

Det er ikke uproblematisk, mener forbrukerøkonomen Magne Gundersen.

— Det er fint at det kommer penger inn til de som har behov for bolig og økt boligbygging, vi trenger flere boliger i Norge. Vi må bare være forsiktige så ikke dette fyrer opp under et allerede brennhett boligmarked og fører enda sterkere boligprisvekst, sier Gundersen.

Et samlet Storting vedtok i fjor å legge 20 milliarder i Husbank-potten, men i statsbudsjettet for 2012 ble dette redusert til 15 milliarder. Samtidig åpnet departementet for å øke lånerammen, om det ble nødvendig.