Barack Obama beskyldte Mitt Romney flere ganger for å tale usant under den andre presidentdebatten.

Om Romney eller Obama selv hele tiden holdt seg til fakta, er noe mange amerikanske medier sjekker når de uttaler seg.

Vi har gått gjennom faktasjekkene New York Times, Usa Today og LA Times har gjort av det som ble sagt under nattens debatt. De viser klart at selv om Obama ikke fortalte «the truth, the whole truth and nothing but the truth», var Romney mest unøyaktig.

Mitt Romney om Libya, våpen og budsjett

Mitt Romney sa i debatten at det er ulovlig å ha automatiske våpen. Ifølge LA Times er det en sannhet med modifikasjoner.

Det er lov å ha automatvåpen i USA, men det er strengt regulert. En lov som forbyr å lage semi-automatiske angrepsvåpen gikk ut i 2004 og er ikke blitt fornyet. Den loven forbyr uansett ikke salg eller eierskap av slike våpen som eksisterte da loven ble vedtatt i 1994.

Romney lovet også at han skulle bringe budsjettet i balanse. Heller ikke det mener LA Times er helt troverdig. Ifølge det innstrammede budsjettforslaget fra Romneys visepresident Ryan, vil ikke budsjettet gå i balanse hverken etter fire eller åtte år, men først i 2040.

I tillegg skriver New York Times at Romneys påstand om at budsjettunderskuddet er doblet under Obama, er feil. Selv om det ikke er halvert, slik Obama lovet i forrige valgkamp, har det faktisk gått ned de siste årene. Det er likevel på syv prosent, noe som gjør at gjelden til USA øker kraftig år for år.

11.september

Romney ble også irettesatt av debattstyreren. Han hevdet at Obama brukte to uker på å anerkjenne ambassadeangrepene i Libya 11.september 2012 som et terrorangrep.

Men det stemmer ikke — Obama sa allerede dagen etter at handlingene var «acts of terror», og én uke etterpå - på Letterman show - sa han at terrorister og ekstremister sto bak angrepet.

Det at CNNs Candy Crowley, som ledet debatten, påpekte feilen, var det mange konservative som kritiserte, skriver New York Times.

Obama om Libya og innvandring

Heller ikke Obama fortalte hele sannheten hele tiden om Libya, ifølge Los Angeles-avisen.

Da han ble spurt av en velger om hvem som var ansvarlig for ikke å ta i mot sikkerhetshjelp ved USAs utenriksstasjoner i Libya før angrepet 11.september i år, svarte presidenten ikke på spørsmålet. Ifølge avisen ble likevel svaret kjent under en høring i forrige uke.

Det var Charlene Lamb som jobber i avdelingen for diplomatisk sikkerhet i utenriksdepartementet som hadde sagt nei til flere sikkerhetsstyrker.

Obama hevdet også at Romney hadde kalt Arizonas kontroversielle innvandringslov en modell for resten av landet. Romney rettet selv utsagnet fra presidenten med at han ikke mener det. Men at en del av loven er bra — det som gjelder et program arbeidsgivere kan bruke for å sjekke om deres ansatte har lov å jobbe i USA.