— Det er for tiden en fantastisk situasjon med torsk i Barentshavet, og jeg gleder meg stort over den høye torskekvoten som Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon har fastsatt for 2013. Når norske fiskere til neste år kan fiske om lag 107.000 tonn mer torsk enn i fjor, så gir dette mer aktivitet på både sjø og land. Dette betyr arbeidsplasser og verdiskapning langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Balanse i økosystemet

Kvoten for nordøst-arktisk torsk er på 1 million tonn, en økning på 249.000 tonn fra i år. Norges andel av kvoten vil være 446.740 tonn.

Fiskebåtredernes Forbund er fornøyd med avtalen.

— Etter vårt syn er en slik økning viktig for å sikre balanse i økosystemet og for å hindre at en stadig voksende torskebestand beiter ned andre arter. Det er selvsagt også positivt at økte kvoter kommer norske fiskere til gode, sier styreleder Tore Roaldsnes.

Lavere hysekvote

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 200.000 tonn. Det er 118.000 lavere enn i fjor. Kvoten er redusert for å bremse ytterligere nedgang i bestanden, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet. Norges kvote er på 98.154 tonn.

Loddekvoten er redusert med 37 prosent til 200.000 tonn, mens blåkveitekvoten er økt til 19.000 tonn.

— I internasjonal forstand er det norsk-russiske fiskerisamarbeidet et unikt ressursøkonomisk samarbeid, sier Berg-Hansen og viser til at kvoteavtalen har en økonomisk ramme på 15 milliarder kroner bare i fangstverdi. (©NTB)