• SJØTRIKK: Konseptet Urban Water Shuttle. Enkle fartøy for lokaltrafikk i kystbyar, med batteri- og/eller brenselcelledrift FOTO: Maritime CleanTech West

Etterlyser miljøvennleg kunde

Applaus for bybane til sjøs. Men kven vil vera første kunden?