— Målet er å finne en løsning begge parter kan leve med, sier Dalseide.

Han har vært dommer i 22 år og loset i land mange rettsforlik. De siste ti årene har han meglet i lønnsoppgjør.

— Jeg har vært megler i 50-60 sentrale oppgjør og like mange i kretsene siden 2004. Ingen av disse har havnet i streik, sier han.

Brudd som ventet

Ingen ble overrasket da Fellesforbundet i går formiddag brøt forhandlingene med Norsk Industri om revisjon av industrioverenskomsten.

— Vi har forhandlet en uke uten synlige resultater. Alle våre krav er avvist av arbeidsgiverne. Slik begrunnet Fellesforbundets leder Arve Bakke hvorfor de sendte forhandlingene i fanget på riksmegler Nils Dalseide.Bruddet skjedde uten at forbundet hadde presentert noe mer konkret lønnskrav enn at medlemmenes kjøpekraft skulle sikres og at minstelønnssatsene skulle heves.

— Vi erkjenner nå at vi har behov for hjelp fra Riksmekleren for å få fortgang i prosessen, sa adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri da bruddet var et faktum.

Streik 2. april?

Riksmegler Nils Dalseide innkalte partene til et kort møte klokken 13 i går, og la ned umiddelbart forbud mot arbeidsstans så lenge meglingen pågår.

Den nåværende tariffavtalen for industrifagene har utløpsdato 1. april.

Det passer bra i forhold til tidspunktet for forhandlingsbruddet. Etter loven må det nemlig gå ti dager før partene kan begjære meglingen for avsluttet. Etter det er de pålagt fire dagers fredsplikt, får de eventuelt kan gå ut i konflikt.

Med disse fristene kan Fellesforbundet true med å ta sine medlemmer på norske verft eller i teknologi- og tekoindustrien ut i streik fra 2. april.

- Vil bli hardt arbeid

Et sentralt krav fra Fellesforbundet, på vegne av hele privat sektor i LO, har i år vært å få pensjon avtalefestet.

Norsk Industri har krevd bredere rammer for daglig arbeidstid og for ordninger med fleksitid og gjennomsnittsberegning. Dette oppfatter LO som et angrep på normalarbeidsdagen.

— Noe av det første jeg må gjøre i dag, er å få status på hvilke problemer vi har med oss inn i meglingen. Før jeg har hørt partene, er det umulig å si hva som er vanskeligst. Men ikke noe tyder på at dette kan gå uten hardt arbeid.

- Så du regner med å bruke de ti dagene på megling?

— Ja, vi må nok belage oss på det, sier Dalseide.

Med siden 1994

Roar Abrahamsen som leder avdeling fem av Fellesforbundet i Bergen har sammen med Arve Bakke og Jørn Eggum sittet helt sentralt i forhandlingene, i det såkalte engere utvalg der Norsk Industri også har hatt sine tre representanter. Siden 1994 har han sittet deltatt i alle frontfagoppgjørene bortsett fra ett.

— Jeg kan ikke si at det var verre i år enn tidligere. Men alt som har med prinsipper å gjøre er vanskelig i utgangspunktet, enten det gjelder arbeidstid eller pensjon. Alle har fått med seg at pensjon var et vanskelig tema i år. Men det var det også i de oppgjørene vi fikk gjennomslag for OTP og AFP.

- Hva er risikoen for konflikt i år, tror du?

— Det er for tidlig å si. Men de gangene Fellesforbundet har streiket, er det medlemmene som har tatt avgjørelsen i uravstemning, sier Abrahamsen.

Lover å gi alt

Heller ikke riksmegler Nils Dalseide vil spå om han får partene til enighet uten streik

— Nei, det tør jeg ikke. Men jeg kan love at jeg skal gjøre alt jeg kan. Å unngå konflikt er det beste for oss alle. Med den funksjon frontfaget har i vårt system, har det mye å si ikke bare for disse partene, men også for tredjepart og samfunnet, sier Dalseide.