• TRENGER PLASS: Hvor skal godset stables i fremtiden? Det spørsmålet vil fylkespolitikerne avgjøre i løpet av 2015. Men planene om ny godshavn på Flesland møter motstand fra flere hold.ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Avinor: Godshavn truer flysikkerheten

Alle alternativene til godshavn ved Flesland gir store sikkerhetsutfordringer, mener Avinor. Jernbaneverket vil se havn og tog i sammenheng.