Les også:

Automatiske målere skal installeres i alle norske hjem innen 2018. Hafslund Nett har 540.000 nettkunder i Oslo og Akershus.

I år skifter nettselskapet ut 20.000 strømmålere. Årsaken er at de ikke teller riktig antall kilowattimer. Flesteparten teller for få kilowattimer, mens noen teller for mange.

Har du et boligtips? Kontakt oss!

Elektroniske

Disse 20.000 strømmålerne er elektroniske, i motsetning til forrige generasjon målere, som er utstyrt med dreieskive. Men de elektroniske målerne har ikke automatisk avlesningsfunksjon, slik samtlige norske strømkunder skal ha innen 2018.

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har ennå ikke bestemt hvilken standard de automatiske målerne skal ha.

— Vi håper jo at myndighetene vil velge en standard som gjør det mulig for oss å utstyre de 20.000 målerne vi setter inn nå med utstyr som gjør det mulig å lese av strømmen automatisk. Men teknologien skifter fort, så her er det en del usikkerhetsmomenter, sier Kjell Stamgård, informasjonssjef i Hafslund.

Hafslund Nett har plassert ut elektroniske målere hos kundene i drøyt ti år, og de eldste målerne vil uansett ikke kunne brukes med nye, automatiske systemer. Fire av ti målere er av den gamle typen med dreieskive.

Sjekk vår strømkalkulator!

Kunden betaler utskiftningen

Det er nettselskapene som skal bekoste strømmålerne og installasjon av utstyret.

- Utskiftningen vil i første omgang bekostes av nettselskapene, men vi vil finansiere utskiftningen ved å legge på nettprisene. I siste instans blir det kundene som vil bekoste utskiftningen, sier Stamgård.

Ifølge Stamgård er det forventet at norske myndigheter skal ta en beslutning første halvår i 2011.

Det snakkes om at det vil koste rundt 5 milliarder kroner å skifte ut strømmålerne hos samtlige norske husstander og bedrifter.

Utskiftningen kan dermed koste Hafslund drøyt 1 milliard kroner.

Les også:

Smarte målere

Stamgård sier at Hafslund ikke har beregnet sine kostnader ennå, fordi den endelige standardiseringen ikke er klar.

Men basert på estimatet 5 milliarder på landsbasis, vil kostnaden for en ny elektronisk strømmåler ligge mellom 2000 og 2500 kroner, inkludert montering hos kunden, systemkostnader og det som skal til for å overføre måleverdiene fra kunden til Hafslund.

I dag leser de fleste kundene av hvor mye strøm de bruker. Antallet kilowattimer meldes inn til nettselskapet. Med de nye apparatene, som også omtales som «smarte målere», skjer avlesningen automatisk. Hensikten er at kunden skal få mer informasjon om sitt eget strømforbruk.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook