Under oljekonferansen som nå pågår i Stavanger, sa olje— og energiminister Ola Borten Moe at Norge er villig til å bore etter olje helt nord til Nordpolen.

- Vi har en oljeekstremist som statsråd. Statsministeren bør straks, og innen 24 timer, avklare om dette er Regjeringens sitt syn, sier Frederic Hauge.

- Er SV et miljøparti eller ikke?

Han krever også at SV snarest klargjør om de er et miljøparti eller ikke.

— SV må selvsagt ta avstand fra statsråd Borten Moe. Om ikke, får de heller flagge at de heller vi lefle med de store, og lar miljøet klare seg selv, sier han.

Hauge påpeker at ingen andre seriøse parlamentarikere i Europa har ytret ønske om å bore etter olje i de svært sårbare farvannene helt nord.

Han understreker også at når olje- og energiministeren sier det ikke er konflikt mellom olje og miljø, så er det som å tro på julenissen.

- Borten Moe må gjerne dra til Nordpolen og møte nissen. Der må han også lese sårbarhetsutvalgets rapport, samt 22. juli kommisjonens rapport. Her går det klart frem at Norge ikke har en beredskap som er til å stole på om krisen oppstår, sier Hauge og sikter til mulige ulykker eller terroranslag mot oljeindustrien.

- Setter igang et kappløp

Bellonas leder frykter store konsekvenser ved at Norge nå blir et foregangsland for å bryte grenser.

— Borten Moe setter nå i gang et kappløp som får store utenriks- og geopolitiske konsekvenser. Nå kan land rundt polen som Russland, Canada, Danmark og USA bare presse på nordover, og vise til at Norge kommer til å gjøre det, ser Frederic Hauge.