• (1/3)
    REKRUTTERING: Lærlingar er viktig for rekrutteringa i Advantec. Rundt 50 av dei som jobbar der i dag kom inn i bedrifta gjennom ein lærlingkontrakt, anslår utviklingsdirektør Rolf Haldorsen. Her er automatikarlærling Lilly Marie Stokken i ferd med å kople kablane til eit instrumentpanel.

Olje konker ut fisk

Oljeutstyrsindustrien i Hordaland og Rogaland har blitt større i utlandet enn heile den norske fiskeri- og oppdrettsnæringa til saman.