Eksporten av råolje er nå nede i 1 million fat per dag, noe som er en drastisk nedgang fra i fjor da Iran eksporterte 2,4 millioner fat om dagen, ifølge de amerikanske tallene.

— Nedgangen i eksport koster Iran rundt 5 milliarder dollar i måneden, noe som tvinger regjeringen til å kutte i budsjettet på grunn av manglende inntekter, sa visefinansminister David Cohen onsdag.

Siden nyttår har USA truet med å blokkere utenlandske finansinstitusjoner fra det amerikanske markedet om ikke Irans viktigste handelspartnere reduserer importen av iransk olje. Blant dem som har bøyd seg, er Kina og India.

USA innførte sanksjonene for å hindre Iran i å utvikle atomvåpen.