I løpet av det siste året har importen av ost økt med 14 prosent, noe Tine ser på som urovekkende. Faktisk er de så bekymret at de ønsker å endre tollsatsene for å gjøre det enda dyrere å importere ost inn til landet. Tine ser for seg å endre tollen fra en kronetoll til en prosentsats.

— Vi vil at barrieren for å importere ost blir større. Det må til for å trygge de norske produktene, sa konsernsjef Stein Øiom i Tine til Aftenposten i går.

Han mener vi har norske Brie og Camembert et godt alternativ til de mer kjente franske variantene.

Engasjement

Saken - som Aftenposten skrev om i dagens avis - har skapt mye reaksjoner blant leserne, både i kommentarfelt og på sosiale medier som Facebook og twitter.

Nå sier Tine at de likevel ikke ønsker å sette opp tollen på disse franske ostene. Derimot ønsker de å sette opp tollen på faste hvitoster som direkte konkurrerer mot suksessene Jarlsberg og Norvegia.

I dag koster det 27 kroner pr. kilo ost som importeres, helt uavhengig av prisen eller kvaliteten på osten. Med toll basert på en prosentsats av hva det koster å få osten til kaien, blir det annerledes. I kroner og øre vil tollen på de dyre ostene bli mye høyere enn på de billige.— Vi har ingen intensjon om å gjøre de franske ostene som Brie, Camembert og Roquefort dyrere for norske forbrukere. Vi vil derfor ikke kreve prosenttoll på denne type oster. Vi ønsker å heve tollsatsen på faste hvitoster, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Morthen i Tine til Aftenposten.

Hun begrunner dette med at denne osten importeres i stor stil og brukes blant annet som industriost, mens vi har gode alternativer her i landet.

Tveegget sverd

Dersom Tine får gjennomslag for prosentpoeng, tror Høyres Svein Flåtten at også norske oster blir dyrere fordi det gir mulighet til å øke de norske råvareprisene.

— Når norske råvarepriser øker så vil importen av bearbeidede råvarer og ferdigmatvarer til lav toll øke, sier han.

Det vil i sin tur igjen bety at norsk produksjon vil bli skadelidende, tror politikeren.

Norske forbrukere må gis tilgang til gode oster fra andre deler av verden. Det er forbrukerne som kommer til å avgjøre hvilke oster de ønsker å benytte seg av

I tillegg vil økte tollsatser selvsagt gjøre det enda mer krevende med fremtidige internasjonale tilpasninger til handelsavtaler og WTO-endringer, sier Flåtten.

Næringspolitisk talsmann i FrP, Harald T. Nesvik, reagerer også kraftig

— Dette er reinspikka proteksjonisme som rammer norske forbrukere. Dette må Tine slutte med umiddelbart.

Han mener vi må gå i stikk motsatt retning av det Tine foreslår.

— Norske forbrukere må gis tilgang til gode oster fra andre deler av verden. Det er forbrukerne som kommer til å avgjøre hvilke oster de ønsker å benytte seg av, sier han og legger til:

— Tine viser med dette utspillet at de er komplett uegnet til å ha en regulatorrolle i dette markedet. De er proteksjonister som ikke tenker på norske forbrukeres interesser.

Hva synes du om at Tine snur? Si din mening i kommentarfeltet, eller på våre facebooksider!

Fra venstre: Harald T. Nesvik (Frp) og Svein Flåtten (H).
ARKIVFOTO: Heiko Junge / Scanpix