• VARIG UFØRHET:- Økningen må delvis sees i sammenheng med at flere av dem som tidligere har gått på tidsbegrenset uførestønad nå har fått innvilget varig uførepensjon, sier Nav-direktør Joakim Lystad. FOTO: EIRIK BREKKE

Enda flere unge uføre

I løpet av ett år har det blitt 7700 flere uføre i Norge. Mange av dem er unge.