CHARLOTTE (Aftenposten.no) President Barack Obama ble i natt introdusert av sine kone Michelle og henvendte seg direkte til døtrene Malia og Sasha da han åpnet den kanskje viktigste talen i sitt liv.

— Dere to gjør meg så stolte, sa presidenten før han spøkefullt la til: - Men ikke få noen ideer, det er skoledag i morgen.

Obama brukte mye tid på utdanning og på reformer for å bedre et amerikanske utdanningssystemet som har sakket akterut.

Han minnet om at muligheten for utdanning hadde vært veien til et bedre liv for både ham og kona Michelle.

Obama understreket at myndighetene har en rolle i utdanning og han la frem konkrete forslag for å bedre USAs skolesystem. Blant annet med 100.000 nye realfaglærere til barne- og ungdomsskolen.

Støtter Israel

I motsetning til utfordreren Mitt Romney brukte Obama endel tid på utenrikspolitikk, et område der folk har større tillit til ham enn når det kommer til den økonomiske politikken. Han understreket at støtten til Israel ligger fast. Han viste til at Romney er fanget i en kaldkrigsretorikk når han karakteriserer Russland som USAs fiende nummer én.

— Du er kanskje ikke klar for diplomatisk kontakt med Beijing når du ikke kan reise til OL uten å fornærme vår nærmeste allierte, sa han med henvisning til Romneys ikke helt vellykkede tur til London i sommer.

Mest om økonomi

Men det var økonomiske tema som opptok det meste av talen, hvor han også leverte et forsvar for hva helsereformen har gitt av goder til folk. Nemlig at blant annet unge uten arbeid, frem til de er 26, er forsikret gjennom foreldrene. Han viste til en liten pike i Phoenix som nå kan få den hjertebehandlingen hun trenger, fordi forsikringsselskapet ikke lenger kan sette et tak på hva forsikringen kan dekke.

På hvert saksområde han berørte, viste han til de to klare alternativene som nå foreligger i amerikansk politikk.

— Men når alt er sagt og gjort, når det er deres tur til å plukke opp stemmeseddelen for å stemme, vi du bli konfrontert med det klareste valg på over en generasjon, sa Obama, og la til:

— I løpet av de neste få årene, vil det bli tatt store avgjørelser i Washington. Det vil være om jobber og økonomi, skatt og underskudd, energi og utdannelse, krig og fred. Avgjørelser som hver for seg vil ha en enorm betydning for våre liv, våre barns liv og for tiår fremover.

- Valget vil ikke bare stå mellom to kandidater eller to partier. Dette vil være valg mellom ulike retninger for Amerika. Valg mellom to fundamentalt ulike visjoner for fremtiden, sa presidenten.

Blir tungt

— Jeg vil ikke late som om den veien jeg tilbyr er lett og raskt. Det har jeg aldri gjort. Dere valgte ikke meg for at jeg skulle fortelle dere hva dere ønsket å høre, men for at jeg skulle si sannheten. Og sannheten er at det tar mer enn noen få år for oss å løse de utfordringene som har bygget seg opp over tiår. Det vil kreve felles innsats, at vi deler byrdene.

Husk at ikke alle problemer kan løses med et nytt offentlig program eller diktat fra Washington, understreket han.

— Men du skal vite dette, Amerika. Våre problemer kan løses. Våre utfordringer kan vi møte. Veien vi tilbyr, kan bli mer strevsom, men den leder til en bedre fremtid, og jeg ber dere om velge den fremtiden.

— Jeg ber dere om å samle dere rundt mål for vårt land. Mål innenfor produksjon, energi, utdannelse, nasjonal sikkerhet og reduksjon av underskudd. En virkelig realistisk plan som vil lede til nye jobber, flere muligheter og en gjenoppbygging av økonomien, men på et mer solid fundament. Dette er hva vi kan gjøre de neste fire årene, og det er grunnen til at jeg stiller opp til en periode til som president i USA, sa han til enorm jubel.

Nattens tale var kortere og mer konkret enn mange av de talene Obama vanligvis holder. Han talte faktisk nesten 10 minutter kortere enn Bill Clinton dagen før. Og presidentens tale var mer konkret.

Nå hverdagen

President Barack Obamas tale markerte avslutningen på Det demokratiske partis landsmøte. Nå starter den nesten to måneder lange valginnspurten som kommer til å bli beintøff. Meningsmålingene viser at Barack Obama og utfordreren Mitt Romney ligger likt.

Det store spørsmålet for Obama er om entusiasmen i landsmøtet smitter over på velgerne. Og kanskje viktigere: Om arbeidsløshetstallene som kommer i morgentimene amerikansk tid, viser en positiv tendens.

I juli var ledigheten 8,3 prosent. Den bør være lavere for august om det skal være gode nyheter for Obama.