Produksjonen vil bli avviklet i løpet av andre kvartal i år, og om lag 500 ansatte rammes av nedleggelsen.

— Vi er selvsagt svært skuffet, på vegne av de ansatte, men også på vegne av solindustrisatsingen i Norge, sier bedriftens hovedtillitsvalgte, Hans Ødegard.

REC skriver i en pressemelding at bedriften legges ned for godt på grunn av forventninger om et fortsatt betydelig negativt driftsresultat.

Samtidig med at driften avvikles, vil bedriften de kommende månedene vurdere alternativ virksomhet ved anlegget.