— Ikke bare dreier dette seg om 17 milliarder kroner som Telenor har investert i India. Det handler også om Telenors fremtidige inntekter i et marked der de har 42 millioner kunder. Det er mye som står på spill her, sier Giske på telefon til NTB fra den indiske hovedstaden New Delhi.

Døråpner

Han avbrøt sin påskeferie for å være døråpner for Telenorsjef Jon Fredrik Baksaas inn til den viktige indiske finansministeren Pranab Mukherjee og Indias næringsminister Anand Sharma.

Giske møtte sin kollega mandag, og hadde et timelangt møte med finansministeren tirsdag.

Pranab Mukherjee sitter i en nøkkelrolle i den kompliserte lisenssaken der Høyesterett etter korrupsjonsavsløringer besluttet å ta tilbake 122 mobillisenser som ble tildelt i 2008. Telenor kan miste 22 lisenser gjennom sitt indiske mobilselskap Uninor.

Politisk beslutning

Giske sier han ble møtt med forståelse for at norske myndigheter engasjerer seg politisk i denne saken.

— Tildelingene av lisensene var en politisk beslutning. Det er også som følge av indiske politiske beslutninger at Høyesterett har engasjert seg i saken, sier Giske.

Forståelse

I møtet med finansministeren fremmet Giske et sterkt ønske fra norsk side om at det ikke må være et opphold i tid mellom når lisenser dras inn og når nye eventuelt lyses ut.

- Det vil være en katastrofe for Telenor dersom de mister sine 42 millioner kunder i en slik prosess. Dette synspunktet ble møtt med forståelse fra finansminister Pranab Mukherjee, sier Giske.

Han har også fremført et ønske om at utlysningen av nye telelisenser også må gi små utenlandske operatører en sjanse til å søke på lik linje med de store indiske aktørene.

Han mener timingen for besøket har vært god, siden indisk Høyesterett kommende fredag skal komme med sin avgjørelse, og hvor det indiske teletilsynet mandag er ventet å offentliggjøre hvordan nye tildelinger skal skje.

Uforvarende

Giske er forsiktig med å antyde om han har fått signaler om gjennomslag i de politiske samtalene med de indiske ministrene.

- Men jeg føler meg nå trygg på at de sentrale indiske myndighetene nå har inngående kjennskap til alle de norske argumentene i denne saken der Telenor uforvarende har kommet opp i denne vanskelige posisjonen, sier Giske til NTB.

I sitt møte mandag med næringsminister Anand Sharma har han framført argumentert med at norske selskaper må få større forutsigbarhet for sine investeringer i India.

— Jeg argumenterte med at jeg som næringsminister i Norge er innstilt på å jobbe for at flere norske selskaper skal etablere seg i et India som har et stort behov for kapital. Men jeg framførte også at dette kan bli vanskelig dersom et statseid norsk selskap uforvarende lider store tap, sier Giske.

Med på møter

Kommunikasjonsdirektør Tor Odland i Telenor Group bekrefter overfor NTB at Jon Fredrik Baksaas har deltatt på møtene med de indiske ministrene.

— Baksaas er her for å møte ledelsen i Uninor, de ansatte og representanter for myndighetene. Han jobber både med å bygge en ny plattform for videre vekst i India for Telenor, og for å sikre våre investeringer. Vi setter pris på at Giske har tatt seg tid til å komme hit til New Delhi blant annet for å tale vår sak, sier Odland. (©NTB)