Netto kontantstrøm til staten fra direkte eierskap i olje— og gassvirksomheten på norsk sokkel (SDØE) var 128,1 milliarder kroner i 2011, 24 prosent opp fra 103,6 milliarder i 2010.

Store funn

— 2011 var ikke bare et 10-års jubileumsår for Petoro, det ble et jubelår for den olje- og gassporteføljen vi er ansvarlig for, sier administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro i en pressemelding. Selskapet forvalter statens eienandeler på oppdrag fra Regjeringen.

Den betydelige økningen skyldes høyere olje- og gasspriser. Dette ble noe motvirket av lavere produksjon og økte driftskostnader.

Petoro er blant operatørene bak gigantfunn som Johan Sverdrup, Skrugard/Havis og Aldous Major Sør.

— Etter flere år med svært lav reserveerstatning, er det oppløftende å kunne legge 601 millioner fat til våre reserver. Det tilsvarer nesten et Norne-felt og representerer en reserveerstatningsgrad på 160 prosent, sier Pedersen.

Tegn på utflating

Ytterligere modning av porteføljen medførte et fall i oljeproduksjonen på 6,5 prosent sammenlignet med 2010.

Dette er likevel noe mindre bratt fall enn i mange foregående år og kan tyde på en utflating av fallet i oljeproduksjonen. Gassproduksjonen var fem prosent lavere enn året før, skriver Petoro i pressemeldingen.

Inntektene kommer på topp av skatteinntektene fra olje- og gassvirksomheten.