Kuttet er på 40 millioner kroner, og pengene skulle vært brukt på å utvikle TCM.

— Det er leit og kjedelig, sier administrerende direktør Tore Amundsen i statens eget selskap, Gassnova. Selskapet er største eier av TCM.

Amundsen sier at regjeringen har pekt på TCM som det bærende elementet i regjeringens strategi for fangst og lagring av CO2.

Canadiske tester

— Hvis kuttet bare gjelder 2015, er det ikke dramatisk. Men hvis dette er representativt for hvordan TCM vil bli prioritert i fremtiden, er det mer problematisk. Det er viktig for TCM at regjeringen også støtter investeringer i anlegget, sier Tore Amundsen.

— Hvilke konsekvenser har det?

— Det har ingen konsekvenser for driften av anlegget, men vi trenger penger til modifisering og forbedring av anlegget. Det er uheldig at disse midlene kuttes.

Tore Amundsen opplyser at canadiske Cansolv vil teste sin teknologi i aminanlegget på TCM inn i 2015.

— Aminanlegget er for tiden det viktigste for TCM. Det er mange som er interessert i å teste teknologiene sine. Det gjelder særlig amerikanske selskaper. Myndighetene i USA støtter også dette, og er villige til å betale for tester på Mongstad. Men det krever noen modifikasjoner for å tilpasse anlegget til andre teknologier. Kuttet vil redusere muligheten for det, sier Amundsen.

Investering må utsettes

TCM har også hatt planer om å investere i et nytt anlegg på en ledig tomt i tilknytning til TCM.

— Det må nok utsettes, sier Amundsen.

Han opplyser videre at den ene halvparten av TCM, som franske Alstom brukte til å teste ut en teknologi basert på nedkjølt ammoniakk, står tomt.

— Det er ingen andre interessenter for dette nå. Alstom arbeider med forbedringer, og det kan være aktuelt for selskapet med nye tester i TCM om ett år eller to, sier Tore Amundsen.

TCM bruker damp og røykgass fra gasskraftverket på Mongstad for å teste ut ulike teknologier.

Røde tall for gasskraftverket

Venstre har i sitt alternative statsbudsjett foreslått å innføre en CO2-avgift for gasskraftverket på Mongstad tilsvarende den som gjelder for Snøhvit i Hammerfest. Det ville ha kostet Statoil 210 millioner kroner i året.

Problemet for gasskraftverket på Mongstad er at det går for halv maskin, og tallene er røde.

Det ville ikke ha blitt bedre om Stortinget hadde vedtatt en CO2-avgift. Olje- og energiminister Tord Lien har da også advart Venstre og KrF mot en slik løsning:

«Det er grunn til å tro at en såpass kraftig økning av CO2-avgiften vil gjøre produksjonen ulønnsom med dagens kraftpriser,» skrev han i et svar til Venstres finansfraksjon.