Rådgjevaren må betale 200.000 kr

Retten meiner den eldre kvinna vart lurt.