Det viser en omfattende spørreundersøkelse InFact har gjennomført for arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne.

Mens resten av Europa preges av økende ledighet og stor økonomisk usikkerhet, mener norske arbeidstakere at deres arbeidsplass er trygg.

— Kontrastene mellom et krisepreget Europa og Norge er sterke. Mens EU opererer med gjennomsnittlig ledighet på ti prosent i november i år, opplever norske arbeidstakere at arbeidsplassene er trygge. Det er ingen tvil om at vi er i en unik situasjon, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Samtidig viser undersøkelsen at i overkant av 70 prosent holder det for meget eller svært usannsynlig at de vil bytte jobb i det kommende året.

— Vi opplever altså liten grad av utrygghet, men vi oppsøker heller ikke jobbskifter. Det kan vel tolkes som et uttrykk for at vi tross alt satser på det trygge kortet når andre opplever krise, sier Aarbakke.

Han poengterer at det er bra at norske arbeidstakere føler trygghet.

— Samtidig blir det en utfordring å sikre grunnlaget for vekst i fremtiden når viktige handelspartnere sliter, sier Aarbakke.

Undersøkelsen er basert på over 2.000 telefonintervjuer blant et tilfeldig utsnitt av befolkningen over 18 år. (©NTB)