— Denne saken har tatt enormt med tid, og gitt meg fire år med bekymringer og dårlig nattesøvn, sier Thorsen til Aftenbladet.no.

I 2007 kjøpte han enebolig i Knarvik for nesten 3,4 millioner kroner.

Da familien flyttet inn i juli gikk det ikke lang tid før de oppdaget at hele huset var skjevt.

- Det ble målt en høydeforskjell på gulvet på 14 cm. Det er veldig mye, sier Thorsen.

Tapte først, vant senere

To måneder etter innflytting sendte Thorsen skriftlig reklamasjon til selgeren, som hadde eierskifteforsikring i Anticimex Forsikring. De har under hele prosessen sagt at kjøper fikk den informasjonen selger hadde, og at det ikke forelå noen mangel.

Saken ble behandlet i Nordhordland tingrett i fjor. Der tapte Thorsen. Retten mente selger hadde oppfylt informasjonsplikten. I tillegg til å dekke utbedringene selv, ble han dømt til å betale egne og motpartens saksomkostninger på til sammen ca. 300.000 kroner.

- Før jeg anket, satte jeg meg ned og regnet på hva jeg hadde råd til å tape...

I slutten av november falt dommen i Gulating lagmannsrett. Dommerne slår fast at Thorsen fikk «kvalifisert ufullstendige opplysninger» om mangler «av stor betydning for den daglige bruk av boligen». Verken selgerne selv, megler eller takstmannen ga kjøper tilstrekkelige opplysninger om de «omfattende og inngripende skjevheter det var tale om».

«Ufullstendig og misvisende»

Det som provoserer Thorsen mest er bygningsrapporten som fulgte med prospektet da han kjøpte huset.

— Jeg har tenkt mye på den rapporten. Det står litt her og der om setningsskader. Men ikke et ord om hvor alvorlig skjevheten var. Jeg tror det var bevisst.

Også retten er svært kritisk til takstmann Karl-Otto Schaefers bygningsrapport:

«Dette underskudd på åpenhet og fullstendighet kan illustreres ved at det i rapportens sammendrag, der de (...) viktigste negative opplysninger skal rapporteres, intet er nevnt om skjevheter eller betydelige avvik.»

Retten mener også at rapportens «ufullstendige og misvisende karakter» understøttes av at fradraget på 300.000 kroner for generell verdireduksjon «åpenbart er satt vesentlig for lavt».

«Relativt godt varslet»

Thorsen er også kritisk til takstmann Eigil Schinnes, som Anticimex hyret inn for å verdsette skadene etter at han hadde reklamert. Han skriver i sin befaringsrapport at oppdraget besto i å besiktige og beskrive de påpekte forhold, uten hensyn til ansvarsspørsmålet.

I konklusjonen skriver han likevel at skjevhetene «er relativt godt varslet» i Schaefers rapport. Han skriver også at kjøper burde latt en bygningskyndig person se huset før han la inn bud. Dermed gikk han klart ut over oppdraget.

— Jeg tror konklusjonen er farget av at den ble bestilt av Anticimex.

-  Uheldige bindinger

Thorsen mener at huskjøpere på langt nær er godt nok beskyttet i dag.

- Vi må få retningslinjer som gjør takstmenn juridisk ansvarlig for de takstrapporter de skriver. De skal ikke kunne gå inn i et hus og skrive en misvisende rapport som kan påføre en huskjøper enorme utgifter.

Thorsens advokat, Erik Myhr Nilsen i Steenstrup Stordrange, mener at det er grunn til å stille spørsmål ved om takstmennene har falt for fristelsen å ta hensyn til sine oppdragsgivere når de har utarbeidet sine rapporter.

— Man kan jo spørre seg om det er på grunn av bindinger at takstmannen leverte en slik bygningsrapport. Generelt er det slik at dersom en takstmann har mange oppdrag for en megler eller et forsikringsselskap, så vil hans inntekt være veldig avhengig av å få disse oppdragene.

Myhr Nilsen mener derfor at takstmenn, særlig i reklamasjonssaker, bør oppnevnes av en uavhengig instans for å unngå uheldige bindinger.

Må jekke opp huset

Retten tilkjente Thorsen om lag 600.000 kroner i prisavslag og erstatning. Pengene skal brukes til å jekke opp husets ene langside. Deretter må det bygges ny sokkel, forteller Thorsen. Da regner de med at veggene vil rette seg opp.

I tillegg til erstatningen må motparten også dekke hans saksomkostninger gjennom to rettsinstanser på til sammen 432.000 kroner. Med renter får han nesten 1,2 millioner –  dersom dommen blir stående.