Aftenposten fortalte mandag hvordan Justisdepartementet har brukt 112 millioner kroner og fire år på arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre — uten at nye helikoptre foreløpig er bestilt.

For liten plass

32 mennesker jobber med prosjektet i dag, men neste år blir de enda flere. Det betyr også at de trenger mer plass - og det ønsker de å løse ved å bygge ut.

— Årsaken er at organisasjonen vokser, og bygningsmassen i dag blir for liten. Vi ønsker å bli værende samme sted frem til vi er ferdige med prosjektet i 2022. Justisdepartementet kom frem til at det ville være mer kostnadseffektivt å bygge ut enn å finne nye lokaler, sier prosjektleder Kjell Jacob Johannessen.

De ansatte sitter i dag i samme kontorbygning som Hovedredningssentralen for Sør-Norge og Rogaland Radio, som ligger like ved Stavanger Lufthavn på Sola.

Kostnad: Over 20 millioner kroner

Nå har bygningseier Nyland Eiendom søkt Sola kommune om å få bygge en ny etasje for å få plass til den raskt voksende prosjektgruppen.

Totalt vil det nye byggetrinnet gi 1000 kvadratmeter mer plass. Om Sola kommune godkjenner planene vil nybygget stå klart 1. august neste år.

— Det vil koste noe over 20 millioner kroner, og det blir finansiert gjennom leieavtalen vi allerede har med Justisdepartementet, sier Håkon Nyland i Nyland Eiendom.

Prosjektorganisasjonen har budsjettert med en økning i leiekostnadene på 2,1 millioner årlig som følge av utbyggingen.

Byggesaksavdelingen i Sola kommune sier til Aftenposten at de vil behandle byggesøknaden innen tre uker.

NHO: - Det tar for lang tid

NHO Luftfart representerer flere av de private aktørene innen helikoptervirksomhet og luftfart i Norge. Organisasjonen oppgitt over hvordan prosjektet blir løst.

— Det er veldig merkelig at det skal være nødvendig bruke så mange år at man må bygge nye kontorlokaler til en egen ad hoc-organisasjon. Det er jo Forsvaret som skal ha ansvaret for å drifte disse helikoptrene, prosjektgruppen skal jo bare kjøpe inn materiellet, sier direktør Torbjørn Lothe.

Han påpeker at de har medlemsbedrifter som kunne skaffet og satt i drift helikoptre «på langt kortere tid» enn det som ligger an til å bli tilfelle i dag.

«Jeg rister på hodet»

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein sitter i Stortingets justiskomité, som tirsdag skal levere en ny innstilling om finansieringen av redningshelikoptrene. Han er frustrert over tids- og pengebruken i prosjektet.

— Det hele vitner om et enormt byråkrati. At man skal kvalitetssikre en stor så stor investering er forståelig, men å bygge ut nye kontorlokaler for å huse disse... Nei, det får nesten være grenser. Jeg rister litt på hodet av dette, sier Leifstein, og utdyper:

— Jeg reagerer på at det tar så lang tid å kjøpe noe som er så livsnødvendig. Alle partiene på Stortinget er enige om at vi skal ha nye redningshelikoptre, men nå har det gått alt for lang tid uten at anbudsrundene harr kommet i gang. Det er flere politiske partier som må ta ansvaret for dette, for det har snart gått ti år, sier Leirstein.