• FJERNER EIENDOMSSKATTEN: Finansbyråd Liv Røssland (t.h.) vil heller skattelegge næringsbygg enn boliger. FOTO: ØRJAN DEISZ

Fjerner eiendomsskatten

Byrådet forslår å fjerne eiendomsskatten for boliger fra neste år. Det betyr i gjennomsnitt drøye 1000 kroner i mindreutgifter per huseier.