• Kontraktinngåselse Nordex_Midtfjellet vindkraft_29112011.jpg FOTO: LENA VERMEDAL

Tyske vindmøller til Fitjar

Vindmøllene blir 125 meter høye. Både den tyske produsenten og vindkraftselskapet mener de ikke vil skape støyproblem for innbyggere i Fitjar.