Tine nekter seg lite. Siste nytt er at Tine har bedt landets butikker rydde hyllene for importert smør så det blir bedre plass for det norske selskapets eget smør.

Dette er smør som ble importert for å hjelpe norske forbrukere etter at Tine hadde skapt smørmangel i Norge. Konkurrenten Synnøve Finden har fått regning fra butikker som har fulgt oppfordringen om å sende usolgt importert smør til Tine. Tine betaler på sin side Synnøve Finden «industripris» for smøret.

– Merkelig og kritikkverdig, sier Landbruksdepartementet, før departementet føyer til at saken ikke vil få konsekvenser for Tine.

Norsk produksjon og omsetning av melk og ost er et kartell. Tine er den dominerende videreforedlingsbedriften.

Tine er også kartellets hjerne og sekretariat, også kalt «markedsregulator». I ly av en høy tollmur kan og skal Tine manipulere pris og kvantum i det norske markedet. Melkeoverskuddet dumpes i utlandet. Tine regulerer også hva Tines konkurrenter kan gjøre.

Etter vinterens smørmangel må vel alle skjønne at det importerte smøret bør fjernes fra hyllene for å gi plass til nytt, norsk smør?

En slik arroganse kan bare utvikles over lang tid. Den er heller ikke lett å fjerne. I den siste stortingsmeldingen om landbrukspolitikken er det et sentralt mål å bevare Tines dobbeltstilling.

Vi bør være forberedt på nye overtramp. Hellige kuer går hvor de vil.