Selv om Schibsted også opplever fallende annonseinntekter som følge av den økonomiske uroen i Sør-Europa, leverer konsernet gode tall for 2011.

— Det er gledelig å kunne legge frem et kvartalsresultat for Schibsted Media Group med vekst og stabil inntjening. Resultatet er på nivå med samme kvartal 2010 til tross for avmatning i de viktigste annonsemarkedene i Norge og Sverige, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en pressemelding.

Brutto driftsresultat endte på 2185 millioner kroner, og driftsinntektene var 14,378 milliarder kroner, og konsernstyret i Schibsted foreslår nå å øke utbyttet på på Schibsted-aksjen fra 3 til 3,50 NOK.

Vokste i fjor

I en pressemelding fra selskapet skriver ledelsen at Schibsted hadde en vekst på rundt fire prosent i fjor. Hovedårsaken er en kraftig økning i online-rubrikkannonsetjenester som finn.no - som det nå satses på i flere andre land.

De digitale inntektene stiger, mens papirmediene opplever strukturelt negativt press

— Online rubrikk-tjenestene våre fortsatte å vokse både i form av driftsinntekter og resultat, når man holder investeringene i nye markeder utenfor. Spesielt sterk er utviklingen i Frankrike, hvor Leboncoin.fr økte inntektene kraftig samtidig som de høye driftsmarginene ble opprettholdt, sier Ryssdal.

Slår sammen

Det er også klart at Scibsted ønsker å gjøre strukturelle endringer i egen organisasjon. Schibsted eier 80 prosent av Media Norge-gruppen, som blant annet består av aviser som Aftenposten, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Schibsted ønsker å legge disse sammen med VG, Finn.no og Schibsteds forlagsvirksomhet under en organisasjon med navnet Schibsted Norge.

Ryssdal understreker at abonnementsavisene og VG skal opprettholde den samme høye grad av redaksjonell uavhengighet, journalistisk selvstendighet og frivillighet i innholdsutveksling som nå.

— Det er ingen planer om redaksjonelt samarbeid på mediehusenes kjerneområder. VG skal ikke delta i den stoffutvekslingsavtalen som mediehusene i Media Norge har. Det skal fortsatt være tøff nyhetskonkurranse mellom mediehusene. Det er svært viktig at alle selskapene beholder sin kultur og identitet selv om det nå blir en felles overbygning, sier Ryssdal.

Konsernledelen opplyser at det ikke er planlagt oppsigelser eller nedbemanninger som følge av endringene.

Tjener mer på digitale produkter

Både de norske og svenske mediehusene leverer solide resultater for fjoråret.

— Inntektene for de skandinaviske mediehusene var uendret sammenlignet med året før, mens marginen økte fra 12 til 13 prosent. De digitale inntektene stiger, mens papirmediene opplever strukturelt negativt press, sier Ryssdal.

Aftenposten er eid av Media Norge ASA, der Schibsted ASA er største eier.