I en felles uttalelse fra Forbrukerrådet og Virke samt Distansehandel Norge heter det at forslaget verken vil gagne forbrukerne eller næringsdrivende.

— Verken Virke, Distansehandel Norge eller Forbrukerrådet tror den foreslåtte loven vil skape økt handel, men tvert imot føre til store ulemper for både forbrukere og næringsdrivende, skriver organisasjonene.

Uttalelsen er sendt Justisdepartementet, som har mottatt forslaget fra EU-kommisjonen. Departementet har bedt om høringsuttalelser for å få belyst virkningen av loven i norsk rett og hvilke endringer i forslaget Norge bør gå inn for.

De tre organisasjonene skriver at loven slår beina under de nasjonale forbrukerrettigheter, og ber regjeringen gå mot forslaget. (©NTB)