• SKJULTE VERDIER: Ifølge en takst fra desember 2009 var villaen da verdt syv-åtte millioner kroner. Bergen tingrett mener overføringen av eiendommen fra Gunnar Nordhus til konen i 2003 var for å skjule verdier for kreditorer.

Anker tap av villa

Inger Hilde Nordhus anker dommen der hun ble dømt til å gi fra seg villaen sin i Hopsåsen.