Nedjusterte prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for vekst i BNP og privat forbruk gjør at Byggenæringens Landsforening (BNL) velger å nedjustere prognosene noe for 2012–2013 for bygging av nye boliger i Norge.

Euro-uro

Svakere vekst i BNP, sammen med at arbeidsledigheten forventes å stige noe i år og i 2013, gjør at BNL ser for seg mindre etterspørsel etter boliger.

Mens de i november i fjor anslo igangsettingstillatelser for 31 000 boliger i 2012, har de nå nedjustert prognosene til 28 000.

For 2013 er prognosene tilsvarende redusert med 3000 boliger, fra 33 000 til 30 000.

Som bakteppe ligger urolighetene i euroområdet.

— Ja, euro-uroen kan gi utslag i noe lavere igangsetting av boliger enn de prognosene vi hadde før jul, sier Audun Lågøyr, direktør kommunikasjon og næringspolitikk i BNL.

I 2011 økte boligbyggingen markant, med 30 prosent økning fra året før. I år ligger veksten an til 2 prosent, ifølge de nedjusterte prognosene.

— Det er for drøyt å snakke om noen krise, men det er verdt å merke seg at igangsetting av nye boliger påvirkes av uroen ute, sier Lågøyr.

Kan presse prisene opp

— Bygger vi for få boliger over tid er det med på å presse prisene ytterligere opp. Vi trenger da en stram finanspolitikk som sikrer rammevilkår for igangsetting av boliger. Vi må få fortgang i tomtetilgangen og byggesaksbehandlingen, mener Lågøyr.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete vil fra sommeren få fart i byggesakene ved å innføre strammere tidsfrister for behandling av klager i byggesaker.