I dag ble samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og landbruksminister Lars Peder Brekk gitt avskjed i nåde. Arnstad tar over Kleppas departement, mens Vedum avløser Brekk.

Ikke overrasket

Aftenpostens politiske kommentator Håvard Narum, er ikke overrasket over noen av de to statsrådskiftene.

Han peker på at mange i Senterpartiet bare har ventet på at Arnstad skulle bli klar til å gå på som statsråd igjen, samtidig som Kleppa har sittet lenge og dessuten har signalisert at hun ikke stiller til gjenvalg.

Blanke ark før Stortingsvalget

Hva gjelder skifte av landbruksminister, mener Narum at Lars Peder Brekk har kommet på kant med kjernevelgerne etter årets turbulente landbruksoppgjør, og at Senterpartiet med statsrådskiftet ønsker å stille med blanke ark foran neste års oppgjør som blir avgjørende for Sp foran Stortingsvalget i 2013.

— Etter en del indre uroligheter hvor flere i partiet nok har ment at man har vært for mye under pisken, slår Sp-ledelsen nå tilbake og binder partiet til den rødgrønne masten foran valget.