Rapporten viser at det er tilbakeholdt overskudd og innhenting av ny egenkapital som har bedret bankenes evne til å bære tap.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier likevel at bankene bør bruke de gode resultatene til å styrke soliditeten ytterligere i årene som kommer.

Han sier norske banker vil være tjent med en rask tilpasning til nye kapital— og likviditetskrav.

— De europeiske penge- og kredittmarkedene fungerer bedre enn sist høst, men i det siste har vi sett tegn til ny uro i finansmarkedene. Norske banker har fortsatt for lite langsiktig finansiering, og bør benytte mulighetene som byr seg til å hente mer. Det vil gjøre dem mer robuste, sier Olsen.

(©NTB)