Les også:

Blant de hoteller som benytter seg av det omstridte vaskeselskapet HSMG, er Clarion Hotel Sign og Hotel Stockholm i Sveriges hovedstad. En gjennomgang Svenska Dagbladet har gjort, viser at HSMGs historie er full av konkurser, ubetalt skatt og arbeidsgiveravgift. Med de samme personene i bakgrunnen har virksomheten gjenoppstått flere ganger. Den samlede gjeld til staten fra de ulike selskapene i sfæren er på 80 millioner svenske kroner.

Choice inngikk sin første avtale med sfæren for åtte år siden. Personen som da var eier, ble nylig dømt til fengsel for regnskapsjuks. I fjor skrev Choice en rammeavtale for de to hotellene i Stockholm. Dessuten har vaskeselskapet avtale med tre hoteller i Norge. Virksomheten har byttet eiere og heter nå ChoHSMG. Det selskapet har en skattegjeld på 3,5 millioner svenske kroner.

Choice Hotels direktør for samfunnsansvar, Arne Haugen, sier han er klar over at leverandøren ikke har betalt skatten sin.

— Det er mange detaljer i dette. Med tanke på det som er kommet frem, vil vi sette oss ned med denne leverandøren for å få oversikt over alle fakta relativt langt tilbake i historien. Vi vil forsikre oss om at vi gjør forretninger med et selskap som driver etisk og holder seg til de lover og regler som finnes, sier han til Svenska Dagbladet.

Advart

Ifølge avisen ble likevel Choice advart allerede i februar. Da sendte det svenske hotell- og restaurantforbundet et brev med skarp kritikk mot vaskeselskapet. « ... det er en tragisk lesning med den historikk dette selskapet og dets forretningsmenn bærer med seg i bagasjen i form av ubetalt skattegjeld, utallige konkurser, vanskjøttede foretak og ubetalte pensjonspremier», skrev ombudsmann Mikael Berge. Han håpet at Choice ville velge andre selskaper å samarbeide med.

Men lite skjedde. Haugen sier han ikke kjenner til brevet, og forklarer at innkjøpssjefen som fikk det, ikke lenger arbeider i Choice.

Sammenblanding

Operativ sjef Fredrik Harrling i HSMG mener det er stor forskjell på dagens selskap og den rufsete historien.

— Du blander sammen historiske hendelser med nåværende virksomhet. Om du skal skrive om vår virksomhet, ber jeg deg om å være nøye med å få frem denne forskjellen.

Likevel skryter HSMG på sin hjemmeside med at de har hatt et nesten ti år langt samarbeid med de store hotellkjedene, og Harrling er en av de toneangivende personene. Han medgir at han var daglig leder og styremedlem i ett av selskapene som har vært innblandet i ulovligheter. I Skatteverkets utredning utpekes Harrling som en av dem som jobbet med ulovligheter, men han fremhever at han selv ikke ble tiltalt. Hans versjon er at HSMG ble ført bak lyset av underleverandører.

Svenska Dagbladets undersøkelser viser at selv dagens bemanningsforetak, ChoHsmg og Cevencia, fortsetter å ligge etter med skattebetalingene. Harrling innrømmer at man har hatt utfordringer, men hevder at gjeld på cirka 5 millioner svenske kroner skal betales neste uke.