• GÅR LENGRE: Konkurransedirektør Christine Meyer vil at offentlige innkjøp under en halv million krav fritas fra krav om konkurranseutsetting.

Vil frita innkjøp under 500.000

Konkurransetilsynet vil at offentlige innkjøp under en halv million skal være fritatt fra det kravene om konkurranseutsetting.