• FESTBREMS: Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, tror vi må tilpasse oss en lavere lønnsvekst i 2015. - Presset på lønningene vil bli betydelig mindre. Bedrifter vil måtte tilpasse seg et annet kostnadsnivå, og ledigheten vil stige, sier hun. FOTO: TOR HØVIK

Spår laveste lønnsvekst på 20 år

Norske arbeidstakere må belage seg på at lønnsfesten er over.