• SVINGER ØKSEN: Mange ansatte i Nordea er overflødige. FOTO: AFTENPOSTEN

Nordea sier opp ansatte til tross for stort overskudd

2000 ansatte vil ha mistet jobben innen utgangen av 2012. Mellom 200 og 300 norske ansatte rammes.