14,6 millioner reiser i året, og det er bare innenlands. Gjennom SAS’ dystre tiår, har Norge vært det mest lønnsomme landet.

Ingen land på det europeiske fastlandet har større flytrafikk enn Norge, regnet ut fra innbyggertallet.

Tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at innenlands og internasjonal trafikk knyttet til Norge i fjor var mer enn dobbelt så stor som for Sverige pr. innbygger. Den var 40 prosent høyere enn for Danmark.

Tallene fra Eurostat viser summen av antall passasjerer på innenlandsruter og antall passasjerer inn og ut av landet. For Norge ble denne summen 32 millioner passasjerer i fjor. Det er mer enn Sveriges knapt 30 millioner passasjerer.

Ingen alternativ

- Det er naturgitt at vi ligger så høyt på den nasjonale listen. Vi har et langstrakt land med vanskelig topografi og mangel på alternative reisemåter. Det tar lang tid å kjøre og tog er ikke nok utbygget til å konkurrere med flyene, sier reiselivsforsker Jon Martin Denstadli ved Transportøkonomisk Institutt.

I tillegg har nordmenn bare fått bedre og bedre råd de siste årene, i motsetning til folk i andre europeiske land.

- Utviklingen de siste ti årene viser at nordmenns fritidsreiser står for halvparten av veksten i Fly-Norge. Samtidig har prisene gått ned og tilbudet opp, sier Denstadli.

Slått av øystater

Aftenposten har sammenlignet tallene med antall innbyggere. Fordi det bor nesten dobbelt så mange i Sverige som i Norge, så vil Norge slå Sverige ned i støvlene når en ser på antall reiser regnet ut fra landenes innbyggertall.

Norge ble bare slått av tre små øystater med meget lave innbyggertall. Øyene Kypros og Malta topper statistikken. De har stor turisme, og nesten alle turistene kommer med fly.

Island tar tredjeplassen på listen. Her er turismen mindre når vi sammenligner størrelsen på økonomien på sagaøya og på Malta og Kypros. På den annen side er islendingenes kjøpekraft høyere enn for innbyggerne på Kypros og Malta, selv etter den økonomiske kollapsen på Island i 2009.

Målt i antall passasjerer er det Europas store øystat Storbritannia som dominerer med 200 millioner flypassasjerer i 2011.

SAS må lykkes her

Når det gjelder å fly i eget land, er det ingen som slår Norge. I fjor ble det gjort 14,6 millioner enkeltreiser innenlands. Tur retur Oslo-Bergen vil dermed telle som to reiser. Det er dobbelt så mange som i Sverige, og det er bare 7 millioner enkeltreiser bak Storbritannia med mer enn 12 ganger så mange innbyggere.

Ifølge Avinors reisevaneundersøkelse sto utlendinger for 8,2 prosent av innenlandsreisene i Norge.

Nordmenns reisevaner har gjort det mulig for Norge å fostre Europas tredje største lavprisselskap, Norwegian. I tillegg har Norge også de siste ti årene vært et lønnsomt marked for tapssluket SAS.

- Det norske markedet på innenriksfronten er ekstremt viktig for SAS, sier analytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank.

Han mener dette vil fortsette i tiden fremover, selv om konkurransen fra Norwegian er sterk.

- Lønnsomt marked

- Det er ingen tvil om at Norge over de siste ti årene har vært et lønnsomt marked for SAS, trolig det mest lønnsomme området av de tre landene foran Sverige, sier analytiker Hans Erik Jacobsen i First Securities.

Dette bekrefter også professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole.

- Vi flyr mer enn andre europeere. Norge har i tillegg et høyere inntektsnivå, og norsk prising gjør det norske markedet attraktivt. På grunn av sin topografi med større avstander og mer spredt bosetting er Norge og Sverige begge viktigere markeder enn Danmark, sier Steen.

Må jobbe mer med en gang

Først blir det lengre arbeidsdager. I fremtiden venter en dårligere pensjonsordning for de SAS-ansatte.

Jens Lippestad var forhandlingsleder for pilotene som leder av de norske SAS-flyveres forening (SNF). Han forteller at hovedkonsekvensene av avtalen som ble inngått på overtid mandag blant annet er at pensjonsalderen heves til 65 år, som er maksgrensen for et flysertifikat, i alle tre landene. Det er opp fra 60 år i Sverige og Danmark og opp fra 62 år i Norge.

Det blir også overgang fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon, 10 prosent kutt i lønn og 8 prosent mer arbeid.

- Hvilke av disse var verst å svelge?

- Umiddelbart er det den økte arbeidsmengden, fordi den i utgangspunktet var høy. På sikt blir pensjonen den største endringen, men den kommer først frem i tid, sier Lippestad.

Han forteller at endringene i pensjon trer i kraft om et års tid.

- Endringene i lønn og økt arbeidstid, derimot, blir iverksatt umiddelbart, så fort det er praktisk mulig, sier Lippestad.

SAS bekrefter at endringene trer i kraft umiddelbart.

Rask effekt

Lønnskuttet kan skje allerede fra desember, ifølge Lippestad. Også hevingen av pensjonsalderen vil iverksettes umiddelbart.

- Det er ingen overgangsordning for dem som nærmer seg den gamle pensjonsalderen. De som ikke hadde søkt om å få gå av med pensjon før mandag, vil oppleve at avtalen får umiddelbar effekt og de må stå lenger i jobb, sier Lippestad.

Han opplever ledelsens fremgangsmåte som dramatisk.

- Først vil jeg understreke at vi var enige i målet, men vi er dypt uenige i metoden som ble brukt. Det ble forsøkt ikke å la oss medarbeidere få være med og finne en løsning, det er ikke slik man opptrer i et demokrati, sier Lippestad.

Han forteller at det råder en viss lettelse over at det hele er over nå.

- Samtidig er det mye frustrasjon knyttet til måten dette ble gjort på, sier Lippestad.

SAS vil ikke kommentere innholdet i forhandlingene.