Foreløpige beregninger av størrelsen på oljefunnet er mellom 4 og 12 millioner standard kubikkmeter, eller mellom 25 og 88 millioner fat, melder Oljedirektoratet.

Rettighetshaverne til feltet planlegger å bore en ny letebrønn i nærheten av funnet.

Brønnene er boret om lag 30 kilometer nordøst for Visundfeltet og ligger rundt 185 kilometer nordvest for Bergen.

Totale utvinnbare oljereserver på norsk sokkel er beregnet til 4.250 millioner standardkubikkmeter, tilsvarende 26,7 milliarder fat, ifølge Wikipedia.