Et materialistisk samfunn

Forsker Tormod Bøe mener det er viktig å lage felles kjøreregler for å få ned kjøpepresset.