— Når de som er i boligmarkedet venter med å kjøpe før de har solgt sin gamle bolig, blir det raskt overskudd av boliger i markedet. Da går prisene ytterligere ned. Denne effekten ser nå ut til å inntreffe, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB. H

an har ikke tro på en kraftigere prisnedgang, men er likevel blitt overrasket over hvor fort markedet har snudd.

Sammenligner med krisen

— Prisnedgangen er kommet raskere og er blitt sterkere enn vi hadde sett for oss. Samtidig er det ikke mange ting som tyder på at nedgangen blir så kraftig som enkelte har spådd, sier sjeføkonomen.

Han har sett på boligprisutviklingen i forbindelse med finanskrisen i 2008. Da var renten rundt 8 prosent, arbeidsledigheten steg og forventningene til utviklingen i økonomien var negative.

— Likevel falt ikke prisene med mer enn 10 prosent. Og så langt jeg kan se fremover er oppbremsingen i antall ledige jobber og inntektsveksten ikke så stor at det skal virke kraftigere enn det vi så under finanskrisen, sier Dørum.

Tre prosent prisfall

Andre eksperter tror vi kan få et høyere fall.

— Sammenligner vi med resten av Europa, USA eller Japan, er det teoretisk mulig at norske boligpriser kan halveres. Men det er det ingen som tror på. Jeg forventer et prisfall i boligmarkedet på rundt tre prosent årlig, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Han mener det kan være feil å sammenligne dagens situasjon med finanskrisen.

— Den gangen kunne man forklare fallet med økt arbeidsledighet. Nå har fallet i boligprisene startet før arbeidsledigheten har steget, sier Andreassen.

Bommer på stemning

Øystein Dørum forklarer at det som han og andre eksperter ofte bommer på, er stemningsskiftet i husholdningene og hvordan de forholder seg til økt usikkerhet.

— Når omsetningstiden øker, prisene faller og antall solgte boliger går ned vil folk sikre seg. Det betyr at de ønsker å selge før de kjøper noe nytt. Da vil antall enheter til salgs bli større enn etterspørselen, og prisene faller. Til nå har det vært normalt å kjøpe før du har solgt din nåværende bolig.

- Hvor mye kan boligprisene synke?

— Som sagt ser ikke vi at det kan bli mer enn ti prosenten, som var effekten under finanskrisen. Andre har spådd et større prisfall. Men det mener vi det ikke er grunnlag for, sier Dørum.