• NYTT BYGG: Omtrent slik vil det nye bygget ruve i terrenget. ILLUSTRASJON: OPUS

Enda flere butikker i Åsane

Bystyret sier ja til et nytt forretningsbygg på Myrdal i Åsane.