• (1/2)
    MØRKE SKYER: Det var få lyspunkter under Sparebanken Vests nærskipsfartseminar. Fra venstre: Øyvind Gjerde, rederiet Wilson, Elisabeth Holmsen, Norsk Hydro, Hans Kristian Haram, Shortsea promotion centre, Hans Erik Solmunde, Solmunde and partners, Eirik Fausa, Sparebanken Vest og Bart Otto, rederiet Flinter. FOTO: Eirik Brekke

Kritisk for de minste

Fortsetter de dårlige tidene, vil det bli vanskeligere for nye norske redere å bygge seg opp.