Diskusjonen har haglet om formuesskatten etter at selv LO åpnet for å se om den kunne fjernes.

Statsminister Jens Stoltenberg gikk ut og forsvarte formueskatten, som gir staten en årlig inntekt 14 milliarder kroner.

Han var likevel åpen for en mindre justering — den har nå kommet.

Les mer:

Hver nordmann kan nå ha 750.000 kroner på bok uten å betale skatt.

Ektepar får dobbelt bunnfradrag som vil si at de kan ha opp til 1,5 millioner kroner uten å skatte.

I dag betaler 17 prosent av befolkningen formuesskatt, men selv om bunnfradraget økes med 50.000 tror ikke Regjeringen dette vil endre seg noe særlig.

Skattesatsen vil fortsatt ligge på 1,1 prosent. Inntektsskatten foreslås uendret i dette statsbudsjettet.

Dyrere hytte

Samtidig økes ligningsverdiene på fast eiendom i utlandet og på fritidseiendom med 10 prosent.

— For slik eiendom er det fortsatt nødvendig å justere ligningsverdiene opp særskilt for å ta hensyn til verdiutviklingen, skriver Regjeringen.

Høyere ligningsverdi på noen boliger, men også høyere bunnfradrag, fører i sum til at like mange som før må betale formuesskatt, mener Regjeringen.