Oppgang på europeiske børser

Europeiske børser opplevde fredag morgen en viss oppgang. Det er løfter om handling fra G20-gruppen som skaper forsiktig optimisme.