Lukket anlegg klar til bruk

Etter år med prøving og testing er det Måløy-utviklede, lukkede oppdrettsanlegget snart ferdig.