• Pasient Wright Hollingsworth meiner det er opplagt at det må vera to legar på vakt i det interkommunale samarbeidet mellom Voss, Ulvik, Eidfjord, Granvin, Kvam og Vaksdal. - Området er såpass stort at det bekymrar meg viss ikkje. Særskilt når me har to små barn, seier han. FOTO: Paul S. Amundsen

Kan få legevakt utan lege på vakt

Voss kommune meiner det er forsvarleg at éin lege skal dekka seks kommunar. Er det utrykking, vert legevakten tom for lege. Fullstendig uforsvarleg, meiner legane sjølve.