• FOTO: Sævig Rune

- Vi føler at dei ranar oss

Eigedomsskatten breier om seg som inntektskjelde for kommunane.